PKKU mukana Suomen Palloliiton laatujärjestelmässä

PKKU mukana Suomen Palloliiton laatujärjestelmässä

13.03.2021

Pallokerho Keski-Uusimaa on mukana Suomen Palloliiton laatujärjestelmässä. SPL:n laatujärjestelmä on seuran kehittämisen työkalu, jolla tarkastellaan valmennusta, hallintoa ja johtamista. PKKU:n tavoitteena on edetä viisiportaisessa laatujärjestelmässä tasolle kolme vuoden 2021 aikana. Laatujärjestelmässä on mukana 198 seuraa. Tasolla 5 on seitsemän seuraa, tasolla 4 on kuusi seuraa ja tasolla 3 on 18 seuraa.

https://www.palloliitto.fi/palvelut/seuran-ja-seuratoimijoiden-osaamisen-kehittaminen/seurojen-laatujarjestelma-ja

SPL:n ja PKKU:n yhteisiä auditointijaksoja on pidetty viime syksystä asti ja viimeinen pidetään lähiaikana. Viimeisessä auditointivaiheessa tarkastellaan erityisesti seuran strategiaa. Nyt viimeisteltävä strategia ohjaa seuran toimintaa aina viiden vuoden päähän.

Strategian valmistelussa on tarkasteltu seuran nykyistä toimintaa, yhteistyötoimintoja, SPL:n uutta strategiaa ja painopisteitä seuratoiminnassa ja valmennuksessa sekä ennen kaikkea PKKU:n uudistunutta organisaatiota. Strategian valmistelun tueksi toteutettiin myös kysely seuran jäsenille.

Kyselyn tarkoituksena oli saada jäsenistön näkemyksiä siitä miksi ovat liittyneet seuraan, mihin ovat tyytyväisiä tai tyytymättömiä ja miten he näkevät, kuinka seura voisi kehittyä. Kyselyyn vastasi 91 Kerholaista ja vastausten avulla seura sai arvokasta tietoa strategian viimeistelyyn.

Seuramme identiteetti on ollut selkeä koko ajan. Olemme pelaajakehitykseen panostava kilpaseura ja se myös näkyi kyselyn vastauksissa. Seuraan halutaan liittyä hyvän pelaajakehitysmaineen, hyvän valmennuksen ja hyvän pelaajaputken ansiosta. Seurassa arvostetaan valmennusta sekä mahdollisuutta kehittyä.

Kehitettäviä asioita ovat jäsenistömme mielestä valmennuksen resurssit ja erityisesti olosuhteet. Niin ikään kehitettäviä asioita ovat yhteisöllisyys sekä vuorovaikutus seuran ja pelaajien perheiden välillä.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille.

Dataline Sport | Molentum Oy