PKKU tukirahasto

Pallokerho Keski-Uusimaa on perustanut 2021 tukirahaston.

Tukirahaston varat ohjataan täysimääräisesti vähävaraisten pelaajien harrastamisen kuluihin.

Tukirahastoon voi tehdä lahjoituksia alla olevalle tilille.

Tukirahaston tili: FI98 5092 0920 4438 33 OKOYFIHH

Rahankeräyslupa: RA/2022/865

Tukirahaston säännöt:

PKKU TUKIRAHASTON SÄÄNNÖT

  1. Rahaston nimi ja kotipaikka

Rahaston nimi on Pallokerho Keski-Uusimaan tukirahasto, kotipaikka Kerava

  1. Rahaston perustaminen ja ylläpito

Rahasto on perustettu ja sen säännöt luotu syksyllä 2021.

Rahasto on osa Pallokerho Keski-Uusimaa ry–yhdistystä, joka toimii rahaston ylläpitäjänä ja valitsee rahaston hallituksen.

Seura voi ottaa rahastoon yksityisiltä ja yhteisöiltä vastaan lahjoituksia ja testamentteja, jotka täyttävät rahaston ehdot. Rahastoon voidaan haluttaessa kerätä rahaa myös keräyksin, jotka vaativat rahankeräysluvan.

  1. Rahaston tarkoitus ja sen toteuttaminen

Rahaston tarkoituksena on tukea Pallokerho Keski-Uusiman seurayhteisön vähävaraisista perheistä tulevia pelaajia harrastuksessaan.

Tarkoituksensa mukaisesti rahasto jakaa vuosittain erikokoisia tukia/ stipendejä pelaajille. Rahaston hallitus määrittelee vuosittain tuen jakoperusteet:

  • pelaajan sosioekonominen tausta
  • pelaajan menestys ja sitoutuneisuus

Tuki on kooltaan 200-500 euroa tai muu rahaston hallituksen päättämä määrä pelaajaa kohti vuodessa. Jaettavat tuet hyväksytään vuosittain rahaston hallituksen toimesta. Pelaajien tuet maksetaan pelaajan joukkueelle käytettäväksi tuen saaneen pelaajan kuluihin.

  1. Rahaston hallinto ja päätöksenteko

Rahastoa hoitaa ja hallinnoi rahaston hallitus, jona toimii seuran hallituksen vuosittain valitsemat vastuuhenkilöt. Seuran taloudenhoitaja vastaa kirjanpidon oikeudellisuudesta.

TUEN HAKEMINEN

Pallokerho Keski-Uusimaan tukirahastosta myönnetään tukea perheille, joilla on haasteita suoriutua seuran joukkuemaksuista.

Tukea on mahdollista anoa seuraavasti:

U12-U17 joukkueiden pelaajille 200-500€/kausi

Tuki maksetaan pelaajan joukkueelle käytettäväksi joukkuemaksuihin.

Varsinainen hakuaika: 15.10- 15.11. Hakuajan päätyttyä rahaston hallitus päättää, tuen saajista. Tieto tuesta ilmoitetaan saajille joulukuussa .

Tuen hakeminen hakuajan ulkopuolella. Tukea voi hakea myös hakuajan ulkopuolella hakijan ja joukkueen yhteisellä päätöksellä.

Dataline Sport | Molentum Oy